Vážená paní, vážený pane, provoz ambulance je nepřerušen.
Návštěvu u lékaře lze absolvovat s potvrzením, které naleznete zde ke stažení.
Potvrzení prosíme vytisknout, vyplnit a opatřit správným datem.

Stáhnout potvrzení o objednání do ZZ

 

V souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 jako doklad prokazující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Navštivte naši kliniku
Kde nás najdete

Na Bělidle 910/20, 150 00 Praha 5