Plastika víček
Před zákrokem
 • Lékař Vám při plánovaní operace vše důkladně vysvětlí, zároveň přihlíží k typu a kvalitě kůže, podkoží a k množství tukových prolapsů.
 • Posuzuje symetrii, či asymetrii krajiny okolo očí. Následně dochází v rámci plánování k přesnému nákresu oblasti kožního řezu, který je schován do kožní vrásky.
 • Plánování se provádí pomocí pinzety tak, aby nevznikal nežádoucí tah.
Objednat se
Nejčastější obtíže
 • Dermatoachaláza - ztráta napětí a elasticity kůže víček
 • Blefaroachaláza - ztráta napětí a elasticity kůže víček, u mladších jedinců zvláště na horních víčkách,  důvodem jsou opakované otoky víček.
 • Herniace orbitálního tuku - tuk z okolí očního bulbu se dostává do popředí
 • Hypertrofie orbitálního svalu
 • Ptóza obočí - při ní dochází k posunu kůže i podkoží vlivem stárnutí, může být asymetrická
 • Senilní víčka - kombinace předchozích v různých variantách

Dopady onemocnění na pacienta

 • Estetické - působí psycho-sociální obtíže, obtěžují
 • Funkční - zvyšují únavnost očí, zhoršení zrakové vady, poruchy vizu,šilhání, poruchy slzné žlázy, zhoršení tzv. suchého oka, či naopak zvýšené slzení
Při konzultaci

Lékař se v rámci prvního pohovoru ptá, proč si operaci očních víček pacient přeje, zároveň provádí somatické vyšetření a ptá se na léky a přidružená onemocnění.

U každého pacienta je nutné zhodnotit

 • typ a kvalitu kůže
 • pohyb očních víček, funkce svalstva okolo očí
 • funkci okohybných svalů
 • množství periokulárního tuku
 • tvar orbity
 • vizus (případné nošení brýlí a kontaktních čoček)
 • předchozí operační zákroky a úrazy v obličejové krajině
 • symetrii obličeje

Kdy nelze zákrok provést

 • Samotných kontraindikací je minimum, uvedeme ty nejdůležitější
 • Při infekci horních cest dýchacích
 • Při lokální alergické reakci
 • Při poruchách krvácivosti
 • Při menses
Navštivte naši kliniku
Kde nás najdete

Na Bělidle 910/20, 150 00 Praha 5